Χορηγοι-demo

Η Οργανωτική Επιτροπή του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιών / Μαιευτών,
ευχαριστεί θερμά για την συνεισφορά και υποστήριξη τις εταιρείες:

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ