Πληροφορίες Εγγραφής

Κατηγορία εγγραφήςΈως 30.6.2018Έως 7.10.2018 & on site
Μαιές/Μαιευτές110 €150 €
Ιατροί & Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας130 €170 €
Φοιτητές (1ο πτυχίο) *50 €
Άνεργες Μαίες / Άνεργοι Μαιετές * 50 €

*Στην περίπτωση της εγγραφής φοιτητών (1ο Πτυχίο) & άνεργων Μαιών / Μαιευτών, στο Δικαίωμα Συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται η συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή. Για τη συμμετοχή στην τελετή καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά της ειδικής πρόσκλησης.

Στο δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνονται:

  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
  • Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, μπλοκ, στυλό κ.λ.π.)
  • Διαλείμματα – καφέ
  • Εναρκτήρια Τελετή