Πληροφοριες Παρουσιασης Επιστημονικων Εργασιων

Η ώρα και η ημέρα παρουσίασης των επιστημονικών εργασιών θα γνωστοποιηθεί στους συγγραφείς αφού οριστικοποιηθεί το Επιστημονικό Πρόγραμμα και δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Ηλεκτρονικα Αναρτημενες Ανακοινωσεις (E- posters)

Σχεδιασμός e-poster

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία του e-poster.

Προς διευκόλυνση σας διατίθεται υπόδειγμα e- Poster το οποίο παρακαλείσθε να ακολουθήσετε προς αποφυγή αλλοιώσεων. Στο e-poster μπορείτε να συμπεριλάβετε γραφήματα καθώς και εικόνες.

Τα E- posters δε θα πρέπει να αποστέλλονται σε “κλειδωμένη” μορφή, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της κυκλικής παρουσίασης τους από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Δομή

Η δομή της παρουσίασης θα ακολουθεί τη δομή της περίληψης, δηλαδή:
Εισαγωγή, Σκοπός, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα

Υποβολή e-poster

Εφόσον σας ανακοινωθεί ότι η εργασία σας έχει γίνει αποδεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο, θα πρέπει να αποστείλετε το e-poster σας ηλεκτρονικά (σε μορφή ppt ή pptx) μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@semmacongress2018.gr μέχρι τις  20.9.2018 αναγράφοντας ως θέμα τον κωδικό τον οποίο έχει λάβει η εργασία σας.

Συνίσταται η επισύναψη και αποστολή του e-poster σε μορφή αρχείου pdf μαζί με το αρχείο ppt/pptx ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος ορθότητας εμφάνισης του αρχείου ppt/pptx από την τεχνική γραμματεία του Συνεδρίου.

Παρουσίαση e-poster

Ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της κάθε εργασίας θα πρέπει να παρευρίσκεται στο σημείο παρουσίασης των E – Posters σύμφωνα με τον προγραμματισμό της οργανωτικής επιτροπής.

Η παρουσίαση των Posters θα γίνει ηλεκτρονικά, χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης, μεταφοράς και ανάρτησης των posters  στο συνεδριακό χώρο. Οι ανακοινώσεις θα προβληθούν σε οθόνες fullHD. Η διαγώνιος των οθονών είναι 42″.

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε πέντε (5) λεπτά, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

Ελευθερες Ανακοινωσεις

Σχεδιασμός

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα PowerPoint (.ppt ή .pptx) για τη δημιουργία της παρουσίασης σας.

Υποβολή Ελεύθερων Ανακοινώσεων

Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις παραδίδονται μισή ώρα πριν την παρουσίαση τους στην Τεχνική Γραμματεία η οποία λειτουργεί στην αίθουσα.

Παρουσίαση Ελεύθερων Ανακοινώσεων

Ο χρόνος παρουσίασης ορίζεται σε δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, χρόνο τον οποίο παρακαλείστε να τηρήσετε απαραιτήτως.

Προς διευκόλυνση των ομιλητών θα υπάρχει ειδικό ρολόι με αντίστροφη μέτρηση χρόνου.