Κλινικά Φροντιστήρια

Η συμμετοχή στα Φροντιστήρια, για τα οποία αναλυτικές πληροφορίες θα αναρτηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, είναι επί πληρωμή για τους εγγεγραμμένους συνέδρους και απαιτείται ηλεκτρονικά δήλωση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων απαιτείται δήλωση συμμετοχής στην επί τόπου Γραμματεία του Συνεδρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.