Ηλεκτρονική Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

[[[["field14","greater_than","0"]],[["show_fields","field15"]],"and"],[[["field11","equal_to","\u039d\u0391\u0399"]],[["show_fields","field12"]],"and"],[[["field26","equal_to","\u0391. \u039c\u0391\u0399\u0395\u03a5\u03a4\u0399\u039a\u0397"]],[["show_fields","field9"]],"and"],[[["field26","equal_to","\u0392. \u0393\u03a5\u039d\u0391\u0399\u039a\u039f\u039b\u039f\u0393\u0399\u0391"]],[["show_fields","field21"]],"and"],[[["field26","equal_to","\u0393. \u0395\u039c\u0392\u03a1\u03a5\u039f \u039a\u0391\u0399 \u039d\u0395\u039f\u0393\u039d\u039f"]],[["show_fields","field22"]],"and"],[[["field26","equal_to","\u0394. \u0393\u0395\u039d\u0399\u039a\u0391 \u0398\u0395\u039c\u0391\u03a4\u0391"]],[["show_fields","field23"]],"and"]]
1

Τα πεδία με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά 

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες τη φόρμα.

Σημειώστε εάν ο υπεύθυνος αλληλογραφίας της εργασίας (και ιδιοκτήτης του e-mail από το οποίο θα σταλεί η εργασία), είναι ίδιος με εκείνον που θα την παρουσιάσει;
Επώνυμο
Όνομα
Κινητό Τηλέφωνο
Τηλέφωνο
Επαγγελματική Ιδιότητα & Ακαδημαϊκός ΤίτλοςΠαρακαλούμε να αναφέρετε την επαγγελματική ιδιότητα και τον ακαδημαϊκό τίτλο, όπως θα αναφερθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα.

(π.χ. Μαία, Αίθουσας Τοκετών, Γ.Ν.Α «Αλεξάνδρα»)

Παρακαλούμε επιλέξτε την θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία σας.Α. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
Παρακαλούμε επιλέξτε την θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία σας.Β. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Παρακαλούμε επιλέξτε την θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία σας.Γ. ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟ
Παρακαλούμε επιλέξτε την θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται η εργασία σας.Δ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παρακαλούμε να δηλώσετε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας:
Η εργασία σας έχει δημοσιευθεί / ανακοινωθεί σε άλλο Συνέδριο;
Εάν Ναι σε ποίο;
Θα υποβληθεί η εργασία προς βράβευση;
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η υποβαλλόμενη εργασία είναι αποτέλεσμα  προσωπικής μελέτης και κανένα μέρος της δεν αποτελεί αντιγραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ηθική και δεοντολογία που χαρακτηρίζει τη συγγραφή μελετών.

Για να υποβάλετε την φόρμα χρειάζεται πρώτα να επιλέξετε το αρχείο για την υποβολή εργασιών.

Επιλογή αρχείου εργασίας για αποστολή *
Επιλογή Αρχείου

Σημείωση:

Σε περίπτωση που δεν λάβετε e-mail επιβεβαίωσης, εκτός του αυτοματοποιημένου, σε χρονικό διάστημα 5 ημερών, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του συνεδρίου

Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder