Επικοινωνία

Γραμματεία Συνεδρίου: info@semmacongress2018.gr

Θέματα εγγραφών & κρατήσεων: registration@semmacongress2018.gr

Θέματα περιλήψεων & εργασιών: abstracts@semmacongress2018.gr

Θέματα χορηγιών & έκθεσης: exhibition@semmacongress2018.gr

Θέματα μετακινήσεων: travel@semmacongress2018.gr

Τηλ: 210 5244760

Φαξ: 210 5740084

Διεξαγωγή Συνεδρίου
Royal Olympic Athens

Διοργάνωση Συνεδρίου
PROOPSIS CONSULTING S.A.